Windykacja należności

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni zapewnia skuteczne wsparcie prawne w zakresie dochodzenia niezaspokojonych roszczeń finansowych poprzez:

  • reprezentację stron w postępowaniu polubownym przesądowym, postępowaniu sądowym i postępowaniu egzekucyjnym;
  • sporządzanie wezwań do zapłaty;
  • kontaktu z dłużnikami;
  • monitoring należności;
  • windykację pozasądową (pozyskanie informacji na temat kondycji finansowej dłużnika, prognoza możliwości spłaty zadłużenia, ustalenie stanu majątkowego dłużnika. Możliwość zawarcia ugody i wyegzekwowania należności bez postępowania sądowego);
  • windykację sądową: prowadzimy kompleksowe działania sądowo-egzekucyjne w zakresie dochodzenia wierzytelności poczynając od przygotowania pełnej dokumentacji procesowej i wniesienia pozwu, poprzez prowadzenie postępowania sądowego, uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wskazanie sposobów egzekucji, pomoc komornikowi w ustaleniu majątku dłużnika i nadzorowanie czynności komornika, aż do przeprowadzenia egzekucji dłużnika i zwrócenia należności.

Informujemy, iż w celu windykacji należności posiadamy wieloosobowy zespół windykatorów z wykształceniem prawniczym, jak również specjalnie powołany oddział. Dzięki tym przedsięwzięciom jesteśmy w stanie zapewnić masową wysyłkę korespondencji, profesjonalną obsługę call-center dłużników, a przede wszystkim wysoką skuteczność w dochodzeniu roszczeń.