Upadłość oraz postępowanie naprawcze

Zespół GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni zapewnia  profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego, jak i naprawczego, w szczególności w zakresie:

  • reprezentowania wierzycieli w toku dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników;
  • reprezentowania dłużnika w stosunkach z organami postępowania upadłościowego;
  • doradztwa w zakresie badania podstaw ogłoszenia upadłości;
  • sporządzenia wniosku niewypłacalnego dłużnika o ogłoszenie upadłości;
  • przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, tak z opcją zawarcia układu, jak i upadłości likwidacyjnej,
  • postępowań upadłościowych, przygotowujemy zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwy od listy wierzytelności i inne pisma procesowe w postępowaniu upadłościowym;
  • sporządzania w toku postępowania środków odwoławczych;
  • specjalizujemy się w prawnej ocenie bezskuteczności czynności prawnych, jak również w prowadzeniu postępowań o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne (roszczenia pauliańskie) lub o ustalenie istnienia bezskuteczności na podstawie przepisów prawa upadłościowego
  • reprezentowania wierzycieli w ramach postępowania naprawczego;
  • reprezentowania członków zarządu w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapewniamy także obsługę prawną przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością w toku postępowania naprawczego oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w procesie ogłoszenia „upadłości konsumenckiej”.