Spółki i Prawo korporacyjne

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz ich stowarzyszeń. Nasi prawnicy reprezentują podmioty prowadzące działalność gospodarczą przed sądami powszechnymi oraz organami administracji, starając się znaleźć zawsze najkorzystniejsze rozwiązania dla naszych Klientów. Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni doradza naszym Klientom m.in. w zakresie:

  • tworzenia i rejestracji spółek osobowych i spółek kapitałowych;
  • tworzenia oddziałów i przedstawicielstw;
  • funkcjonowania spółek prawa handlowego i ich organów, w tym ich reprezentacji i prowadzenia ich spraw;
  • rozwiązania spółek i ich likwidacji;
  • wykonywania praw i obowiązków założycieli, wspólników i akcjonariuszy;
  • zmian kapitału zakładowego;
  • łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego;
  • dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego,
  • udzielania pomocy publicznej;
  • uzyskiwania koncesji, zezwoleń.