Restrukturyzacja

Podmiot gospodarczy w kryzysie finansowym wymaga fachowego i kompleksowego wsparcia. Samo doradztwo prawne na etapie grożącej lub już istniejącej niewypłacalności nie wystarcza. Dlatego też Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni zapewnia w tym zakresie pełen zakres usług obejmujący aspekty prawne, finansowe i podatkowe.

Nasi prawnicy zapewniają koordynację całego procesu transakcji, począwszy od przygotowania struktury prawnej i podatkowej planowanej transakcji, z uwzględnieniem optymalizacji jej kosztów.  Przeprowadzamy prawne badanie due diligence przedsiębiorstw, przygotowujemy dokumentację transakcyjną oraz uczestniczymy w negocjacjach. Reprezentujemy Klientów przed urzędami oraz sądami w postępowaniach rejestrowych.

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące doradztwo przy transakcjach wszystkich typów, w szczególności:

  • doradztwo w procesach aktywizacji oraz sprzedaży;
  • przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw (połączenie, przekształcenie, podział);
  • doradztwo w transakcjach wykupów menedżerskich;
  • doradztwo przy komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

W toku przeprowadzanej transakcji identyfikujemy potencjalne ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstw i przygotowujemy harmonogram czynności naprawczych.