Prawo rodzinne

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI posiada szerokie doświadczenie w sprawach regulowania relacji między małżonkami, pomiędzy rodzicami a dziećmi i pomiędzy członkami rodziny. Zapewniamy fachową pomoc w ramach postępowań:

  • rozwodowych;
  • o separację;
  • w przedmiocie ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie  bezskuteczności uznania ojcostwa);
  • w przedmiocie władzy rodzicielskiej, w tym kontaktów między rodzicami i dziećmi;
  • o przysposobienie;
  • w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego.

Jednocześnie nasi prawnicy oferują fachową pomoc sprawach z zakresu ustrojów majątkowych małżeńskich, w tym w szczególności w zakresie postępowań o podział majątku wspólnego byłych małżonków starając się za każdym razem znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla naszych Klientów.