Prawo medyczne

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni ma doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pacjentów, pracowników ochrony zdrowia, a także w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawej podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi medyczne.

Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym;
  • naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy;
  • działalności zakładów opieki zdrowotnej;
  • tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej;
  • stałej obsługi prawnej oraz przekształceń zakładów opieki zdrowotnej;
  • reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych;
  • ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.