Prawo karne

Prawnicy Kancelarii GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni prowadzą obronę we wszystkich etapach ogólnego postępowania karnego i postępowań szczególnych – w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu rozpoznawczym, postępowaniu odwoławczym oraz w toku wykonywania kary.

Reprezentujemy także pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych.

Oferujemy:

  • pomoc prawną w zakresie „Zatrzymania” i „Tymczasowego Aresztowania”, która polega na m.in.: uzyskaniu informacji o przedmiocie toczącego się postępowania karnego oraz uzyskanie zgody na widzenie z zatrzymanym i odbycie bezpośredniej z nim rozmowy, w trakcie której udziela się porady prawnej odnośnie sytuacji faktycznej i prawnej zatrzymanego oraz możliwej do przyjęcia taktyki procesowej;
  • pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego polegającą na m.in.: odpowiedzi na akt oskarżenia, próbach umorzenia postępowania, widzeniach z zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym, poradach i pomocy w zebraniu materiału dowodowego, obrony i reprezentowaniu na każdym etapie postępowania;
  • udział w przesłuchaniu podejrzanego oraz innych czynnościach procesowych z udziałem podejrzanego;
  • udział w posiedzeniu Sądu w przedmiocie wniosku organów ścigania o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci „Tymczasowego Aresztowania”.

Posiadamy również doświadczenie w sprawach prowadzonych w ramach postępowania międzynarodowego, w tym – prowadzonych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Pierwsze czynności procesowe, w tym pierwsze przesłuchanie, przesądza zazwyczaj o wyniku całego postępowania karnego. Dlatego też z całą odpowiedzialnością zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej adwokata, chociażby w zakresie porady prawnej, gdyż taka pomoc może skutkować pomyślnym końcowym rozstrzygnięciem.