Prawo energetyczne

W sprawach z zakresu prawa energetycznego Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni świadczy usługi w zakresie:

  • przygotowywania i negocjowania umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
  • opracowywania ogólnych warunków umów stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne;
  • uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych dla rozpoczęcia i wykonywania działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne;
  • reprezentowania podmiotów w postępowaniach przez Prezesem URE, Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • reprezentowania Klientów w sporach powstałych na tle wykonywania działalności energetycznej;
  • tworzenia analiz i opinii prawnych w ramach bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw energetycznych;
  • obsługa spółek paliwowych.