Odszkodowania

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni pomaga Klientom w zakresie uzyskania odpowiednich odszkodowań powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków, czy to drogowych powstałych przy pracy, czy też wynikających z błędów w sztuce lekarskiej. Prowadzimy sprawy dotyczące szkód zarówno o charakterze osobowym, jak i majątkowym. Mamy na względzie fakt, iż każdemu przysługuje prawo do godnego odszkodowania.

Jesteśmy specjalistami w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji zobligowanych do usunięcia szkody. Dzięki nam skutecznie i bez żadnych problemów odzyskają Państwo należne pieniądze.

Z naszego doświadczenia wynika, że osoba poszkodowana powinna unikać dochodzenia odszkodowania na własną rękę. Tylko dzięki wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej można liczyć na uzyskanie pełnego odszkodowania, adekwatnego do rozmiarów doznanej szkody.

Oferujemy Państwu:

 • doradztwo prawne w zakresie kontaktów z podmiotami zobowiązanymi do wypłaty stosownych odszkodowań,  w tym z ubezpieczycielami;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących odszkodowań;
 • stałą współpracę  z niezależnymi lekarzami orzecznikami- w przypadku roszczeń z tytułu błędów w sztuce lekarskiej;
 • pomoc we wszystkich rodzajach spraw odszkodowawczych: wypadki komunikacyjne (szkody osobowe, szkody rzeczowe),  błędy medyczne, wypadki rolnicze, wypadki przy pracy.

W ramach współpracy pomagamy uzyskać w przypadku osób rannych lub ofiar:

 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy;
 • zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej;
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej.

W zakresie spraw, gdzie mamy do czynienia ze szkodą na mieniu, pomożemy uzyskać:

 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd;
 • odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie.

Należy tutaj szczególnie podkreślić, że im szybciej traficie do nas Państwo ze swoją szkodą, tym większa szansa na sprawne poprowadzenie sprawy i uzyskanie wyższej kwoty w najkrótszym możliwym terminie.