Obsługa prawna jednostek administracji publicznej

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni świadczy kompleksowe usługi na rzecz obsługi prawnej administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

  • opiniowanie aktów wydawanych przez organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego;
  • opiniowanie, przygotowanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego;
  • reprezentację organów oraz jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji;
  • sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.