Nieruchomości i inwestycje budowlane

Zespół Kancelarii GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni oferuje swoim Klientom fachowe doradztwo prawne w zakresie kwestii dotyczących rynku nieruchomości w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, w tym m.in. w zakresie:

 • due delligence (wyczerpującego badania stanu prawnego nieruchomości);
 • oceny oraz przygotowania umów oraz inwestycji deweloperskich, jak również z generalnymi wykonawcami oraz podwykonawcami;
 • kompleksowej obsługi transakcji na rynku nieruchomości;
 • oceny oraz przygotowywania umów sprzedaży nieruchomości;
 • przygotowywania i negocjowania umów najmu powierzchni komercyjnych;
 • kompleksowej obsługi prawnej w zakresie nabywania oraz zbywania prawa własności nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych;
 • audytu prawnego nieruchomości;
 • udziału w postępowaniach negocjacyjnych, w tym reprezentacji przed bankami w zakresie umów kredytowych, pożyczek oraz przygotowania dokumentacji finansowej;
 • opracowywania umów deweloperskich, najmu, dzierżawy, zarządzania nieruchomościami itp.;
 • opracowywania umów związanych z procesem budowlanym, w tym umów z architektami, wykonawcami czy projektantami;
 • reprezentacji w postępowaniach cywilnych tj. o zniesienie współwłasności nieruchomości, o stwierdzenie nabycia spadku, w postępowaniach wieczystoksięgowych, o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności przesyłu itp.;
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych na wszystkich etapach procesu budowlanego, w tym w szczególności zastępstwo prawne w zakresie ustalenia warunków zabudowy, udzielenia pozwolenia na budowę itp.;
 • reprezentacji w postępowaniach odwoławczych oraz przed organami administracji budowlanej;
 • reprezentacji w postępowaniach sądowo-administracyjnych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych;
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w sprawach o zasiedzenie, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, reprywatyzacji).