Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego.

Zasada swobody działalności gospodarczej zapewnia szerokie spektrum korzyści przedsiębiorcom, ale niesie również ze sobą potencjalne niebezpieczeństwo uznania podejmowanych przez nich działań za stanowiące nieuczciwe praktyki rynkowe. Znajomość prawa antymonopolowego oraz reguł prawa konkurencji są więc nieodzowne w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

  • specjalizujemy się w wytaczaniu powództw, w imieniu przedsiębiorcy, spółek i innych podmiotów gospodarczych, których  interes został zagrożony lub naruszony przez dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji;
  • skutecznie dochodzimy naprawienia szkody od podmiotów gospodarczych, a także od pracowników, którzy dopuścili się czynów z tytułu nieuczciwej konkurencji;
  • doradzamy i opinijemy m.in. w następujących sprawach:
    • Jakie zachowania prawo konkurencji uznaje za niedozwolone?
    • Czy jest możliwym uzyskanie pewności, iż przedsiębiorca nie narusza prawa antymonopolowego?
    • W jaki sposób wyeliminować lub ograniczyć wysokość nałożonej kary przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Zapewniamy również reprezentację w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji.