Bankowość

Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu sektora bankowego.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • opiniowania , przygotowania oraz negocjowania umów z podmiotami świadczącymi usługi bankowe jak również z firmami windykacyjnymi;
  • opiniowania, przygotowania oraz negocjowania umów w przedmiocie obrotu wierzytelnościami oraz zabezpieczania roszczeń;
  • kompleksowej obsługi prawnej w przedmiocie restrukturyzacji zadłużeń;
  • reprezentacji Klientów w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych;
  • analizy umów kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i zagrożeń z nich wynikających;
  • doradztwa finansowo-prawnego;
  • reprezentowania podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w sprawach sądowych i administracyjnych.