There seems to be an error with the player !

Polish (Poland)English (United Kingdom)

Kancelaria Adwokacka:
ul. Łucka 15 lok. 1001 (piętro X)
00-842 Warszawa

tel: (+48 22) 244 58 18
tel: (+48 22) 244 58 19
fax: (+48 22) 244 58 23
kom: (+48) 600 500 239
kom: (+48) 506 479 488

Kancelaria Adwokacka Warszawa Adwokat Artur Glass - Brudziński

Nasza kancelaria we wskazanym zakresie Bankowości i finansowania doradza zarówno klientom prywatnym, przedsiębiorcą i instytucją w tym BANKOM, świadcząc usługi przy zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywania umów związanych z finansowanie, w tym między innymi umów: kredytowych, nabywania nieruchomości, restrukturyzacji, przejęć jak i oferuje pomoc instytucjom finansującym, w tym bankom w zakresie audytów finansowanych projektów.

W ramach wyżej określonego audytu wskazujemy, iż jest on związany ze sporządzaniem lub oceną przedstawionej  dokumentacji prawnej dotyczącą finansowanego projektu, nabywania nieruchomości). Obejmuje on między innymi prawną ocenę ryzyka podmiotu finansującego, ocenę umów z partnerami finansowanego, zabezpieczenia transakcji poprzez przygotowanie pełnej gamy dokumentacji w tym dla przykładu , pełnomocnictw do rachunków bankowych, zastawów finansowych i rejestrowych, zastawów na udziałach, zastawów na aktywach, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, poręczeń majątkowych i wielu innych. 

Zapewniamy obsługę prawną finansowania różnorodnych projektów, zarówno w fazie realizacji, jak i w okresie spłaty kredytu. Oferujemy również pomoc w sporządzaniu dokumentów, w nadzorze oraz kontroli nad dokumentami wymaganymi do uruchomienia kredytów. Wykonujemy audyty w zakresie dokumentacji projektowej, w tym m.in. kontraktów związanych z wykonaniem projektów, kontraktów związanych z dalszą egzystencją spółek otrzymujących finansowanie, w tym umów związanych bezpośrednio lub pośrednio z nabywaniem kredytowanych przedmiotów i ich funkcjonowaniem.

Z uwagi na coraz częstsze kradzieże z kont bankowych pomagamy naszym klientom w negocjowaniu, pisaniu ugód z Bankami w zakresie zwrotów skradzionych kwot. 

W zakresie wyżej wymienionych projektów współpracujemy z prawnikami, w tym adwokatami i radcami prawnymi posiadającymi kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej bankowości i finansowania. Nasi adwokaci i radcowie prawni współpracowali m.in. Kredyt Bankiem S.A., Millennium Bank S.A.,  Bankiem PKO S.A. i Bankiem PKO Bank Polski S.A.

2010 r. Warszawa Adwokat Artur Glass - Brudziński

 

 

znak_adwokatury.png
Created by NILSAN PROJEKT
Copyrights by Kancelaria Glass-Brudziński 2006-2011