Kontakt


Oddział – kontakt w zakresie naruszeń praw autorskich:

Al. Jana Pawła II 61 lok. 95,
01-031 Warszawa

Tel: (+48) 22 506 50 56

Mail: autorskie@glassbrudzinski.pl

Numery kont bankowych do wpłat tytułem naruszeń praw autorskich:
XX 1940 1076 3002 9204 0XXX 0000

Cyfry oznaczone znakiem „x” są zmienne i uzależnione od rachunku bankowego przypisanego do poszczególnych projektów związanych z naruszeniami praw autorskich.


Siedziba Kancelarii:
ul. Łucka 15 lok. 1001
00-842 Warszawa, Piętro X

Tel: (+48) 22 244 58 18
Fax: (+48) 22 244 58 23

Mail: kancelaria@glassbrudzinski.pl

NIP: 521-220-78-37, REGON: 012403131

Nr rachunku: 31 1940 1076 3002 9204 0000 0000

Dane do przelewów zagranicznych: Credit Agricole Polska SA, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, kod SWIFT (zwany BIC): AGRIPLPR