Co grozi bezprawne rozpowszechnianie „IDY” Pawlikowskiego?

Wirtualna Polska opublikowała artykuł, w którym odnosi się do działań podjętych przez Kancelarię Glass-Brudziński Adwokaci i Radcy Prawni w zakresie filmów „Drogówka”, „Obława” czy też „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Warto przypomnieć – zwłaszcza po uzyskaniu przez polski film „Ida” Oscara, iż bezprawne rozpowszechnianie utworów w sieciach peer-to-peer jest przestępstwem zgodnie z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za które grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Przed lekturą artykułu warto podkreślić, iż zawiera on błąd. Wezwania trafiały nie do osób, które filmy pobierały, ale do tych, które filmy udostępniały.

Jak wskazuje autor artykułu: „Ci, jak wyjaśnia również Romaniuk, muszą się liczyć z wezwaniem na komisariat policji w celu złożenia wyjaśnień. W skrajnym wypadku może im grozić nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Takie działania są możliwe wyłącznie w przypadku korzystających z sieci wymiany plików typu P2P (aktualnie najpopularniejszą z nich jest torrent). Ich działanie zakłada udostępnianie materiału podczas ściągania go z sieci – każdy pobierający staje się więc automatycznie nielegalnym dystrybutorem. To na tej podstawie można ścigać piratów – ścigania za samo pobierane plików raczej się w naszym kraju nie praktykuje.”

Pełna treść artykułu: http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Co-moze-ci-grozic-za-sciagniecie-Idy-z-sieci,wid,17287633,wiadomosc.html?ticaid=11467d&_ticrsn=3

2 tysiące zarzutów za rozpowszechnianie utworów w sieciach P2P

Rodzeństwo z Chorzowa usłyszało blisko 2 tysiące zarzutów dotyczących bezprawnego rozpowszechniania utworów muzycznych w sieciach peer-to-peer, tj. przestępstwa z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – informuje portal tvn24.pl. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Rodzeństwo mogło korzystać z programów typu torrent.

Jak wskazała asp. Justyna Dziedzic z policji w Chorzowie „Pobierając pliki tą metodą dochodzi do jednoczesnego dzielenia się nimi z innymi użytkownikami – nawet bez wiedzy osoby pobierającej. Taki proceder jest niezgodny z prawem i w przypadku ujawnienia, wywołuje reakcję przedstawicieli instytucji zajmujących się zbiorową ochroną praw autorskich”.

Portal informuje, iż straty oszacowano na 22 tysiące złotych. Jak tłumaczy asp. Justyna Dziedzic „25-latka i jej 23-letni brat czekają teraz na wezwanie do sądu. Sprawcom grozi do 5 lat więzienia i wysoka grzywna”. Warto dodać, że w takich przypadkach sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody.

Źródło: tvn24.pl

Link do artykułu:

http://www.tvn24.pl/katowice,51/2-tysiace-zarzutow-za-nielegalne-rozpowszechnianie-muzyki,511721.html

Opublikowany w kategorii Bez kategorii

Kredyt we frankach – czy i jak walczyć z bankiem?

W dniu 15 stycznia 2015 roku Bank Szwajcarii niespodziewanie uwolnił kurs franka szwajcarskiego. W ciągu jednego dnia kurs szwajcarskiej waluty z kwoty 3,50 PLN wzrósł do ok. 4,30 PLN. Oznacza to znaczący wzrost rat kredytu dla ok. 500 tysięcy polskich kredytobiorców.

Istnieją mechanizmy prawne, aby podważyć wysokość rat kredytu spłacanego w szwajcarskiej walucie, jak również całą umowę kredytową.

Po pierwsze istotne jest, jakie zapisy zawiera zawarta umowa z bankiem i czy są one wiążące. Kilkakrotnie bowiem sądy stanęły na stanowisku, iż umowy kredytowe zawierały nieważne postanowienia w zakresie sposobu przeliczania kredytów zaciągniętych w obcych walutach na złotówki.

Co więcej, należy rozważyć, czy przedstawiciele banków w sposób prawidłowy informowali kredytobiorców o ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytów w szwajcarskiej walucie. Jeśli bank nie poinformował klientów o takim ryzyku, bądź dokonał tego w sposób nieprawidłowy, można podjąć walkę o stwierdzenie nieważności takiej umowy kredytowej.

Istotne dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, jest również żądanie uwzględnienia przez bank ujemnych stóp procentowych. Ujemny LIBOR szwajcarskiego banku narodowego wynosi w ostatnich dniach minus 0,75%. Niejednokrotnie jednak banki zastrzegają, iż nie wiąże ich ujemny LIBOR. Wówczas należałoby rozważyć kwestie ważności takiego postanowienia umowy czy też regulaminu.

Każda z powyższych sytuacji wiąże się jednak z wystąpieniem na drogę sądową przeciwko bankowi.

Opublikowany w kategorii Bez kategorii

Od 1 stycznia 2015 roku deklaracje PIT i CIT prawie wyłącznie przez Internet

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw większość deklaracji PIT i CIT podatnicy i płatnicy będą musieli złożyć za pośrednictwem Internetu. To zaś oznacza, iż w elektronicznych zeznaniach podatnicy i płatnicy będą musieli posługiwać się bezpiecznym podpisem elektronicznym, tj. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zmiany dotyczą m.in.: rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach (PIT-4R), ryczałtowanym podatku (PIT-8AR), informacji  o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) a także PIT-40. W przypadkach deklaracji dotyczących CIT, m.in.  CIT-8. CIT-8A, CIT-8B i informacji IFT-2.

Deklaracje w papierowej formie jak dotychczas złożyć będą mogli jedynie podatnicy, którzy zatrudniają do 5 pracowników. Jednocześnie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący osobami fizycznymi oraz podmiotu niepełniące funkcji płatnika tego podatku mogą złożyć deklaracje za pośrednictwem Internetu z niekwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeśli w imieniu płatnika i podatnika deklaracje składa biuro rachunkowe, od stycznia 2015 roku deklaracje takie mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

 

 

 

Od 2015 roku wzrośnie płaca minimalna

Od 1 stycznia 2015 roku płaca minimalna wzrośnie o 70 złotych i wynosić będzie 1750 złotych brutto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę podnoszone jest w Polsce co roku. Decydujący wpływ ma na to wskaźnik inflacji oraz realny wzrost gospodarczy.

Oznacza to poprawę warunków najsłabiej zarabiających pracowników. Z płacą minimalną jest powiązanych również szereg innych świadczeń. Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej „Każdemu pracującemu między godz. 22.00 a 7.00 należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Również wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej. Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia” ( http://www.mpips.gov.pl/)

Zmiana ta oznacza dla przedsiębiorców wzrost kosztów zatrudnienia, jednakże mając na uwadze polepszającą się koniunkturę na rynku, jak i wzrost wydajności pracowników w Polsce, wysokość pensji minimalnej stale będzie wzrastać.

Opublikowany w kategorii Bez kategorii

Przedsiębiorca jest dla ZUS zleceniobiorcą przy kontraktach menedżerskich

Członkowie zarządów spółek, którzy wykonują swoje czynności w oparciu o kontrakty menedżerskie, muszą być zgłaszani do ZUS jako zleceniobiorcy, bez względu na to czy świadczą usługi na rzecz spółki jako osoby fizyczne czy też przedsiębiorcy – tak w najnowszym wyroku uznał Sąd Najwyższy.

Często menedżerowie świadczyli usługi na rzecz spółek w ramach kontraktów menedżerskich mając zarejestrowaną działalność gospodarczą. Dzięki temu odprowadzali niższe składki do ZUS.

Co powyższy wyrok oznacza w praktyce? Wyższą wysokość składek dla menedżerów – przedsiębiorców. ZUS może obecnie żądać zapłaty składek od członków zarządu oraz dyrektorów co do zasady za okres 5 lat wstecz. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego płatnikiem jest wówczas spółka, na rzecz której takie osoby świadczą usługi.

Opublikowany w kategorii Bez kategorii

Konferencja „Piractwo internetowe katem polskiej kultury”

W dniu 29 października 2014 roku odbyła się konferencja pt. „Piractwo internetowe katem polskiej kultury”. Kancelaria GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni zaprezentowała raport, z którego wynika, iż na piractwie internetowym polskie PKB traci nawet do 600 mln złotych rocznie. Jednocześnie ponad połowa Polaków przyznaje się, że korzysta z serwisów oferujących nielegalny dostęp do źródeł kultury.

Wśród gości głos zabrali m.in. Marek Kościkiewicz, Robert Janowski oraz Marek Dutkiewicz. Jak podkreślił Robert Janowski „Nikt nie jest publicznie potępiany za to, że np. ściągnie sobie najnowszą płytę ulubionego muzyka. Nie ma świadomości, że to taka sama kradzież jak inna. Do sklepu nie możemy wejść i wynieść np. krzesła, bo to kradzież, za którą grozi nam kara. Natomiast każdy może wejść do Internetu i tam bezkarnie ukraść czyjąś pracę np. płytę, czy film„.

Pełna informacja o konferencji:

http://tvn24bis.pl/informacje,187/nie-mozemy-wyniesc-krzesla-ze-sklepu-artysci-chca-zmian-bo-na-piractwie-traca-rocznie-600-mln-zl,482901.html

 

Opublikowany w kategorii Bez kategorii

Media

Oddajemy do Państwa dyspozycji biuro prasowe Kancelarii GLASS-BRUDZIŃSKI Adwokaci i Radcy Prawni. Misją, która towarzyszyła jego powstaniu, było ułatwieniu mediom kontaktu z naszym zespołem, a także zapewnienie dostępu do aktualnych materiałów merytorycznych, informacji i komentarzy.

Wierzymy, że nasze biuro okaże się przydatne w pracy i będzie narzędziem owocnej współpracy. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

Opublikowany w kategorii Media

Trybunał Konstytucyjny zadecyduje, czy można hodować konopie na własny użytek

4 listopada 2014 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 62 oraz art. 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie w jakim dotyczy konopi art. 31 ust. 3 w związku z art. 47, art. 53, art. 68 oraz z art. 40 Konstytucji RP.

W praktyce oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny zajmie stanowisko w przedmiocie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które przewidują do trzech lat więzienia za posiadanie środków odurzających czy też ich uprawę. Skarżący wskazał, iż kara ta jest „nadmiernie dolegliwa”, narusza również podstawowe konstytucyjne wartości takie jak: prawo do prywatności, wolność sumienia i wyznania, prawo do ochrony zdrowia oraz zakazu nieludzkiego traktowania.

Opublikowany w kategorii Bez kategorii

Właściciel pojazdu na żądanie straży miejskiej musi wskazać osobę, która kierowała pojazdem

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 września 2014 roku (sygn. akt I KZP 16/14) uznał, iż straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 par. 3 Kodeksu wykroczeń.

Powyższy wyrok oznacza, iż straż miejska może wnosić do sądu o ukaranie właściciela pojazdu, który nie wskazał osoby kierującej pojazdem w czasie, gdy popełniono wykroczenie drogowe.  Dotyczy to głównie zdjęć z fotoradaru. Wskazana uchwała, mająca moc zasady prawnej, w sposób jednoznaczny wyjaśnia wątpliwości pojawiające się w orzecznictwie sądów rejonowych oraz okręgowych, które wielokrotnie wydawały rozbieżne wyroki odnoszące się do uprawnień straży miejskiej w zakresie kierowania wniosków o ukaranie właścicieli pojazdów. Część sądów uznawała bowiem, iż uprawnienia takie posiada wyłącznie policja.