Przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezgodny z Konstytucją

W dniu 29 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 roku – dotyczący podatku od nieujawnionych dochodów – jest niezgodny z Konstytucją RP.

W tym wyroku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatku dochodowego oraz dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł.

Opublikowany w kategorii Bez kategorii